Καρτέλα Ιστορικού Ρεφλεξολογίας ΚΕΡΕ κέντρο ρεφλεξολογίας και έρευνας υποστήριξη σπουδαστών και ρεφλεξολόγων του κερε

Καρτέλα Ιστορικού Ρεφλεξολογίας ΚΕΡΕ

Το Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας από το 1994 συγκεντρώνει καρτέλα ιστορικού ρεφλεξολογίας από όλο τον κόσμο της τέχνης μας και από ειδικότητες του ιατρικού και παραϊατρικού κόσμου.

Μετά από 6 διαφορετικές εκδόσεις του τρόπου που κρατάμε ιστορικό δώσαμε περισσότερο χώρο για τις καταγραφές και προσθέσαμε διασυνδεσιμότητα με το διεθνές ερευνητικό πρωτόκολλο MYMOP2.

Υπενθυμίζουμε ότι οδηγίες συμπλήρωσης για την καρτέλα ιστορικού ρεφλεξολογίας πήρατε από τον Γρηγόρη και την Ευφροσύνη και περίληψη θα βρείτε στους «Χρυσούς Κανόνες Ιστορικού» στις σημειώσεις σας του Μυϊκού Συστήματος (Φεβρουάριος Α’ έτους).

Βασικό χαρακτηριστικό των οδηγιών είναι η ομοιόμορφη και η πλήρη συμπλήρωση του ιστορικού με σωστές ερωτήσεις.  Υπενθυμίζουμε :

  • το σημάδι «+» σημαίνει σε καλή υγεία
  • το σημάδι «=» σημαίνει σε μέτρια υγεία
  • το σημάδι «+» σημαίνει σε κακή υγεία και σημειώνονται κυρίως για το ιστορικό συγγενών
  • τα αρχικά «ΚΦ» σημαίνει «κατά φύση» και σημειώνεται για εξετάσεις με κανονικά αποτελέσματα
  • πάντα ζητάμε από τον δέκτη να συμπληρώσει με το όνομα και την υπογραφή του κάτω αριστερά στην πρώτη σελίδα. Σε περίπτωση που αρνείται πρέπει να καταστρέψουμε το αρχείο με το τέλος της σειράς συνεδριών.
  • Η καρτέλα μηνός, είναι καρτέλα μηνός και όχι καρτέλα 4ως επισκέψεων ή 4ως εβδομάδων.

Τέλος αν χρησιμοποιούμε την καρτέλα παράλληλα με το πρωτόκολλο ΜΥΜΟΡ2 τότε το 2ο αίτημα έχει σχέση με το βασικό αίτημα, και η δραστηριότητα που εμποδίζεται πρέπει να εμποδίζεται κυρίως από το βασικό αίτημα (πάντα κατά την γνώμη του δέκτη).